Horeca Boekhouder  thumbnail

Horeca Boekhouder

Published Mar 16, 24
5 min read

Wat is de werkkostenregeling? De werkkostenregeling vervangt alle verschillende regels en wetten betreffende de verschillende vergoedingen. boekhouder kost 1 juni 2004 was de dag dat ik voor mezelf begon. Een van de eerste gesprekken als startende ondernemer was met de toenmalige verzekeringsagent over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het afsluiten van deze verzekering behoort namelijk tot een van de grote veranderingen van mijn overstap naar het ondernemerschapDeze wetswijziging zorgt ervoor dat de privacyrechten worden versterkt. Dit zorgt ervoor dat organisaties, zoals wij, meer verantwoordelijkheden krijgen. Uiteraard doen wij er bij TvdW alles aan om deze maatregelen na te leven. In deze informatiesheet beschrijven we wat we hebben - boekhouder kost In deze laatste blog van het managementrapportages-drieluik werpen we een oog op enkele methodes van managementrapportages die bij ons gebruikt kunnen worden

Op welke wijze kunnen managementrapportages worden opgesteld? Binnen TvdW maken we onder andere gebruik van de volgende systemen; Microsoft Power BI Door de Iedereen komt in zijn leven wel in aanraking met de Belastingdienst (boekhouder kost) - Boekhouder Antwerpen. Naast de aangifte inkomstenbelasting kunnen ondernemers ook te maken hebben met de omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting

In deze blog gaan wij de mogelijke boetes Al jarenlang is er behoefte aan tussentijds inzicht. Waar vele jaren geleden een uitdraai van een tussentijdse balans volstond, wil men tegenwoordig op elk moment inzicht in de financiële situatie. boekhouder kost. In deze blog zetten we enkele ontwikkelingen op het gebied van managementrapportages uiteen

Dit was onder andere De komende weken gaan we u bijpraten over het onderwerp managementrapportages. Door middel van drie blogs vertellen we wat managementrapportages zijn, de huidige ontwikkelingen op het gebied van deze rapportages en tot slot bespreken we enkele methodes om management rapportages te vervaardigen - boekhouder kost. In dit eerste deel leggen we de managementrapportage uit en behandelen we de Tegenwoordig is iedereen in de cloud

Boekhouder Bekkevoort

Overal toegang tot uw bestanden, op meerdere computers en ook op uw mobiel. Ook zakelijk kan de cloud aantrekkelijk zijn. In deze blog bespreken we enkele aandachtspunten bij de invoering van de cloud in uw bedrijf - boekhouder kost. Zakelijk kiezen steeds Als betrokken administratiekantoor blijven wij onze klanten natuurlijk volgen en zijn wij benieuwd hoe het met hen gaat

Lees in deze blog hoe het met haar praktijk gaat en welke ontwikkelingen zij als voedingscoach heeft doorgemaakt. “Het wordt gelukkig steeds Enige tijd geleden is er een mooie samenwerking ontstaan tussen TvdW Administratieve Begeleiding en Stichting BEN (Basketball Experience NL). boekhouder kost. We hebben inmiddels al veel werk voor de Stichting mogen en kunnen verrichten

Toine Klerks van Stichting BEN vertelt: “Marcel In 2016 vierden we een mooie mijlpaal: ons 12,5-jarig jubileum. Wat zijn we er trots op dat ons kantoor nog steeds volop groeit en dat we ook steeds meer voet aan de grond krijgen in de Langstraat, waar onze roots liggen (boekhouder kost). We zijn blij dat steeds meer klanten de weg naar ons kantoor weten te Escaperoom: 6 of 21% btw-tarief? Dat was een vraag die lange tijd onduidelijk was voor ondernemers die een escaperoom exploiterenOp ons verzoek is de vraag eind 2016 voorgelegd aan de Belastingdienst om daar een (boekhouder kost) . (boekhouder kost)

Aangifte Via Boekhouder

De Archiefwet kent geen algemene bewaartermijn voor archiefbescheiden - boekhouder kost. De wet schrijft wel voor dat elk overheidsorgaan moet beschikken over een of meer selectielijsten. Een selectielijst regelt welke categorieën archiefbescheiden op termijn vernietigd moeten worden, en welke voor altijd bewaard blijven. Voor particulieren geldt geen wettelijke bewaarplicht. Maar voor naheffingen door de Belastingdienst is het slim om uw administratie 5 jaar te bewarenDenk bijvoorbeeld aan bouwvergunningen en adviesrapporten. Hoe lang een archiefstuk precies bewaard wordt, hangt af van het type document - boekhouder kost. Sommige archiefstukken hoeven maar een paar jaar bewaard te worden, andere maar liefst honderd. Dat is vastgelegd in speciale selectielijsten. Gegevens over onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u 10 jaar bewaren

De basisgegevens uit uw administratie, zoals bijvoorbeeld de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en het grootboek, moet u altijd 7 jaar bewaren - boekhouder kost. Voor de overige gegevens kunt u afspraken maken over kortere bewaartermijnen - spectrum-acc.be. Pas vanaf boekjaar 2022 (aj. 2023) moet u alles tien jaar bijhouden. Begin 2023 mag u dus in principe alles van 2015 (of eerder) wegdoen

Documenten bewarenBelangrijke documenten zijn: Hypotheekpapieren, jaaroverzichten, pensioengegevens. Loonstrookjes of uitkeringsgegevens - boekhouder kost. Belastingpapieren. Langer dan 20 jaar bewaren medisch dossierEr zijn redenen waarom een medisch dossier langer bewaard mag blijven. Als een arts uw gegevens langer nodig heeft. Heeft een arts uw gegevens langer nodig om u goed te behandelen? Dan moet hij uw dossier langer dan 20 jaar bewaren

Boekhouder Lede

Ben je administratieplichtig (zoals ondernemer) dan moet je de gegevens minimaal 7 jaar bewaren. De bewaartermijn gaat lopen na afloop van een boekjaar. Dus een factuur van mei 2016 mag je pas weggooien in 2024. boekhouder kost. Volgens de fiscale bewaarplicht moet u alles wat van belang is voor de bedrijfsvoering bewarenDe Rijksoverheid werkt aan nieuwe Archiefwet. Daarin komt onder meer te staan dat overheidsinformatie die we blijvend willen bewaren, al na 10 jaar worden overgebracht naar de openbare archieven. boekhouder kost. Voorbeelden van openbare archieven zijn het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra. Archiefbescheiden (archiefstukken, archiefwaardige documenten): alle documenten die een rol spelen in de werkprocessen van het COA en nodig zijn ter verantwoording of bewijsvoering en daarom onder archiefbeheer moeten worden gebracht)

Latest Posts

Boekhouder Arendonk

Published Apr 06, 24
6 min read

Boekhouder Vrij Beroep

Published Apr 03, 24
7 min read